ŽELEZNIČNÁ OPRAVÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
ŽELOS, s.r.o. • Staničná 7 • 917 01 Trnava • IČO: 34 111 565 • DIČ: 2020 39 3056 • Tel: +421 33 5923 151
Import a export dvojkolesí +421 33 5923 128 a iných dielov +421 33 59 23 143 • Pondelok-Piatok 07.00-13.00 • SK / DE
© RAGAN Design